Psikologia hezigarria

Hasierako ebaluazio bat egiten dugu, uneko egoera zergatik gertatzen den zehazteko.

Prozesu guztia, nola helduetan hala haurretan, euskaraz nahiz gaztelaniaz egin daiteke.

Txosten psikopedagogikoak

Lehenik eta behin, informazio-bilketa bat egiten da familiarekin  eta ikastetxearekin: elkarrizketak, testa, galdera-sortak…

Haurrari  edo nerabeari zenbait proba eta test ematen zaizkio, eta elkarrizketa bat egiten zaio haren zailtasunen jatorria ezagutzeko eta haren adimen-maila, arreta-maila, irakurketa-ulermena eta abar ebaluatzeko.

Azkenik, informazio hori itzultzen zaie gurasoei eta irakasleei, hau da, txostena ematen eta azaltzen zaie, ondorioak eta haurraren edo nerabearen arazoak konpontzeko proposatutako esku-hartze plana barnean dituela.

• Ikasteko zailtasunak

• Arreta-defizita, hiperaktibitatearekin edo gabe

• Ikasteko gaitasunak eta teknikak

• Eskola-porrota

• Orientazio akademikoa eta profesionala